เข็มเจาะวัดระดับน้ำตาลแบบกด Yuwell บรรจุ 50 ชิ้น

  • ใช้งานได้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น
  • เข็มเจาะเลือดแบบปลอดเชื้อ Sterile Lancets
  • เข็มเจาะน้ำตาลในเลือด
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน , ผู้สูงอายุ