เข็มเจาะเลือด Yuwell รุ่น 28G บรรจุ 50 ชิ้น

  • ใช้งานได้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น
  • เข็มเจาะเลือดแบบปลอดเชื้อ Sterile Lancets
  • ใช้เจาะเลือดแบบครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ้ำ
  • ใช้สำหรับเจาะเลือด เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน