เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก Yuwell รุ่น YT-1

  • เครื่องวัดไข้มีขนาด 149 x 38 x 42 มม.
  • มีน้ำหนัก 68 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
  • แสดงค่าได้ทั้งแบบ °C หรือ °F
  • มีสัญลักษณ์แจ้งเตือน เมื่อระยะห่างการวัดจากหน้าผากไม่ได้ตามกำหนด 0-5 ซม.
  • มีเสียงเตือน และสั่น เมื่อวัดไข้เสร็จ
  • แสงหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีส้ม พร้อมมีเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.6 °C
  • หากเครื่องไม่มีการทำงาน จะปิดอัตโนมัติภายใน 30 วินาที