เครื่องวัดความดัน Yuwell รุ่น YE670D

 • ขนาด 127 x 93 x 74 มม.
 • มีระบบเสียงพูดแบบภาษาไทยแจ้งผลการวัด
 • สามารถบันทึกค่าได้ 60 ค่า เรียกดูค่าเฉลี่ย 3 ครั้งสุดท้ายได้
 • เป็นเครื่องวัดความดันที่วัดความดันแบบระบบ Oscillating
 • สามารถเลือกหน่วยวัดความดันได้ทั้งแบบ มม.ปรอท และกิโลปลาสคาล
 • ช่วงการวัดขณะหัวใจบีบตัว อยู่ที่ความดัน 60-230 มม.ปรอท, ขณะหัวใจคลายตัว อยู่ที่ความดัน 40-130 มม.ปรอท อัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที
 • ความแม่นยำ สำหรับค่าความดัน +3 มม.ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได้
 • สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ 60 ค่า โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุดได้ ค่าย้อนหลังแสดงค่าความดัน , อัตราการเต้นชีพจร , วัน เวลา ในแต่ละครั้งของการวัดได้
 • ใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน, หรือ Adapter 6 โวลต์/600 มิลลิแอมแปร์
 • มีระบบตรวจจับการเต้นหัวใจผิดปกติ , การพันผ้าพันแขน , การเคลื่อนไหวของผู้ถูกวัด
 • หน้าจอแสดง วัน , เวลา , ความดัน Systolic , ความดัน Diastolic , อัตราการเต้นของชีพจร , แถบบอกระดับความดัน , สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ ,  สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน , สัญลักษณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว , สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด และลำดับข้อมูลที่บันทึก
 • แบตเตอรี่เต็มสามารถใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง
 • เครื่องจะดับอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 30 วินาที
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Rakmor.com

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ