เครื่องวัดความดัน Yuwell รุ่น YE670A

 • เครื่องวัดความดันขนาด 127 x 93 x 74 มม.
 • วัดความดันแบบระบบ Oscillating
 • หน้าจอ LCD Digital Display
 • เครื่องวัดความดันมาตรฐาน CE , ISO13485
 • มีผ้าพันแขนสำหรับวงแขน 22-45 ซม.
 • วัดความดันด้วยระบบแบบ Oscillating
 • สามารถวัดความดันได้ทั้ง มม. ปรอท และกิโลปลาสคาล
 • ช่วงการวัดขณะหัวใจบีบตัวอยู่ที่ความดัน 60-230 มม.ปรอท , ขณะหัวใจคลายตัวอยู่ที่ความดัน 40-130 มม.ปรอท อัตราการเต้นของชีพจรอยู่ที่ 40-200 ครั้ง/นาที
 • ความแม่นยำสำหรับค่าความดัน +3 มม. ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได้
 • สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ถึง 74 ค่า โดยบันทึกค่าการวัดแบบอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุดและค่าย้อนหลัง มีรายละเอียดความดัน , อัตราการเต้นชีพจร , วัน เวลา ในแต่ละครั้งของการวัดได้
 • ที่วัดความดันใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน, หรือ Adapter 6 โวลต์/600 มิลลิแอมแปร์
 • มีระบบตรวจจับการเต้นหัวใจผิดปกติ , การพันผ้าพันแขน, การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ที่วัดความดัน
 • หน้าจอแสดงวัน , เวลา , ความดัน Systolic , ความดัน Diastolic , อัตราการเต้นของชีพจร , แถบบอกระดับความดัน , สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ ,  สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน , สัญลักษณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว , สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด , ลำดับข้อมูลที่บันทึก
 • ถ้าแบตเตอรี่เต็มสามารถใช้งานได้ประมาณ 300 ครั้ง
 • เครื่องจะดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเกิน 30 วินาที
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Rakmor.com

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ