เครื่องวัดความดัน Yuwell รุ่น YE620A

  • มีเสียงพูดภาษาไทยในการวัด
  • เครื่องวัดความดันมีขนาด 110 x 118 x 60 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
  • ขนาดสายพันต้นแขน 22 – 45 มิลลิเมตร
  • สามารถแสดงวันที่ เวลา กำกับการวัดแต่ละครั้งได้
  • สามารถแสดงค่าความดันได้ในหน่วย mmHg และ kPa
  • ใช้วิธีการวัดแบบ Oscillation measurement
  • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ สามารถแสดงผลค่าความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ ได้อย่างชัดเจน
  • มีระบบเตือนเมื่อผู้ใช้มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ (IHB: Irregular heartbeat)
  • สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ระหว่าง 40 – 200 ครั้ง/นาที