เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Yuwell รุ่น 305A

 • เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Monitor)
  • ตัวเครื่องมี ขนาด 9.7 x 5.5 x 2.45 ชม.
  • น้ำหนัก 52 กรัม
  • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
  • แจ้งผลการทดสอบด้วยเสียงภาษาไทย
  • ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องใส่รหัส (Code Free)
  • อ่านผลได้ภายใน 8 วินาที
  • มีหน่วยความจำสามารถบันทึกค่าได้ 300 ค่า
  • สามารถดูค่าเฉลี่ย 7 วัน, 14 วัน, 30 วัน, 2 เดือน และ 3 เดือนได้
  • มีปุ่มสำหรับถอดแทบทดสอบที่ใช้งานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัส
 • แถบทดสอบ (Test Strip)
  •  ใช้เอนไซม์ชนิด glucose oxidase (GOD)
  •  ใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอยปริมาณ 0.8 µl
  •  สามารถวัดระดับค่าน้ำตาลได้ระหว่าง 20-600 mg/dL
  •  สามารถวัดได้ในช่วงความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ระหว่าง 30% ~ 60%