ชุดวัดความดันปรอทพร้อมหูฟังแพทย์ ยี่ห้อ Yuwell รุ่น A HOME

  • เครื่องวัดความดันแบบปรอท พับเก็บได้อย่างสะดวก
  • หูฟังแพทย์มีความยาว 72.5 ซม.
  • กล่องเก็บอุปกรณ์มีขนาด 370 x 160 x 85 มม.
  • แสดงค่าวัดความดันที่ 0-300 มม.ปรอท และ 0-40 กิโลปาสคาล
  • มีความแม่นยำในการวัด ± 75 มม.ปรอท หรือ ± 0.5 กิโลปาสคาล
  • สเกลบนหลอดแก้ว อ่านได้ชัดเจน ขีดละ 2 มม. ปรอท และ 5 กิโลปาสคาล
  • มีตัวล๊อคปรอทเพื่อไม่ให้ปรอทไหลออกมาเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • หัวตรวจหูฟังทางการแพทย์เป็นแบบฟังได้ 1 ด้าน ผลิตจาก PVC เกรดพรีเมี่ยม