เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร Yuwell รุ่น 9F-3AW (ยังไม่นำเข้า)

  • ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย
  • ขนาด ยาว 50 x กว้าง 21 x สูง 64 ซม, น้ำหนัก 16.5 กิโลกรัม
  • มีล้อเลื่อนขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ช่องเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ทางด้านหน้าเครื่อง
  • กระบอกทำความชื้น 1 ตำแหน่งอยู่ด้านหน้าของเครื่อง และมีหูจับ 3 ตำแหน่ง
  • ไส้กรอง 1 ตำแหน่ง ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง
  • สามารถวัดความเข้มข้นออกซิเจนในร่างกาย, อัตราการเต้นของหัวใจ และพ่นละอองยาได้
  • คู่มือผลิตภัณฑ์