เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา 5 ลิตร Yuwell รุ่น 7F-5W

 • อัตราการไหลของออกซิเจน 1-5 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นออกซิเจน ไม่ตํ่ากว่า 95.5-87%
 • ความดันออกสูงสุด 45+5 kPa
 • กลไกการลดความดัน 250 kPa + 25 kPa
 • ระดับความสูง 1,828 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลโดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลง ที่ระดับความสูง 1,828-4,000 เมตร จะทำให้ประสิทธิภาพตํ่ากว่า 90%
 • กำลังไฟ < 600 วัตต์
 • ใช้กับไฟกระแสสลับ AC220V 10%, 50 Hz
 • ระดับเสียงไม่เกิน 55 เดซิเบล
 • มี Exceed Press Safety Valve ช่วยให้ปลอดภัย
 • มีแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องและความดันผิดปกติ
 • คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน
 • ตัวเครื่องสามารถต่อชุดพ่นละอองยาได้ (เฉพาะรุ่น) โดยให้อัตราการพ่นละอองยาไม่ต่ำกว่า 20 มล./นาที
 • ขนาด 495 x 430 x 780 มม.
 • น้ำหนัก 29 กก.