เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร Yuwell รุ่น 7F-3NW

 • ขนาด 35 x 18.5 x 47 ซม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม
 • แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ออกซิเจนที่หน้าเครื่อง
 • มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงาน, เวลาที่ตั้งปิด
 • มีสัญญาณไฟเขียว เหลือง แดง บอกสถานะ การทำงาน
 • มีสัญญาณเตือน ออกซิเจนต่ำ, ความดันสูง หรือ ต่ำ , ระบบผิดพลาด, ไม่มีไฟเข้า
 • มีรีโมทคอนโทล ควบคุมการเปิด-ปิด และตั้งเวลา
 • ช่วงการไหล 5-3 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 90%
 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220V + 10%, 50 Hz , กำลังไฟเข้า 230 VA
 • ความดันออกสูงสุด 20-50 kPa
 • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 50 kPa
 • ใช้งานได้ที่ระดับความสูงถึง 1,828 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นออกซิเจนลดลงที่ระดับความสูง 1,828-4,000 เมตร จะให้ประสิทธิภาพ < 90%
 • ระดับเสียง ไม่เกิน 50 เดซิเบลเอ
 • สามารถเปิด-ปิด การตั้งเวลาการใช้งาน ได้สูงสุด 2 ชม.
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยหากระบบผิดพลาด กระแสไฟเกิน หรือ ความร้อนสูงเกิน เครื่องจะดับ
 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้ โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 1 มล./นาที