เครื่องดูดเสมหะ Yuwell แบบ Manual Suction รุ่น 7B-1

  • มีขนาด 17 x 5 x 18 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
  • น้ำหนัก 202 กรัม
  • ใช้สำหรับดูดเสมหะ หรือของเหลวในทางเดินหายใจ
  • แรงดูดสูงสุด  ≥ 0.04 MPa
  • ความชื้นสัมพัทธ์  ≤ 80%
  • อัตราการไหลสูงสุด  > 20 ลิตร/นาที
  • ความจุของกระบอก 200 ml
  • อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ 5 ℃ – 35 ℃
  • ความดันบรรยากาศ 860 hPa – 1060 hPa