วิธีใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

            การใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายนั้น ถือเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน และแทบทุกคนจะต้องรู้จักและเคยใช้งานกันมาแล้วอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปยังสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ซึ่ง เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการคัดกรองและตรวจหาโรคในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากที่สามารถใช้งานได้ง่าย วัดค่าอุณหภูมิได้รวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องนำเครื่องมาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง จึงช่วยป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรคต่อกันได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานกับคนจำนวนมากที่ต้องการความรวดเร็ว

การวัดอุณหภูมิทางหน้าผากต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การวัดอุณหภูมิทางหน้าผากต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

  • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อาจส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น เช่น การออกกำลัง เล่นกีฬา อาบน้ำอุ่น หรือสูบบุหรี่ ก่อนการวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของค่าอุณหภูมิที่วัดได้
  • หลังรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม ควรเว้นระยะห่างประมาณ 20 – 30 นาที ก่อนวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก
  • ทำความสะอาดเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อกัน
  • ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก ได้อย่างแม่นยำ
  • ตรวจเช็กความพร้อมในการใช้งานของเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก รวมถึงควรเช็กความแม่นยำของเครื่องด้วย ก่อนนำไปใช้วัดค่าอุณหภูมิร่างกายร่างกายทางหน้าผาก

วิธีใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก ต้องทำอย่างไร

1.ตรวจเช็กความพร้อมของเครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก

            สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเริ่ม การวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ก็คือการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของเครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก เพื่อดูว่ามีส่วนไหนของเครื่องชำรุดหรือไม่ และควรลองตรวจเช็กความแม่นยำของเครื่องด้วย โดยการลองวัดอุณหภูมิแล้วดูค่าที่ได้ว่ามีความแม่นยำหรือไม่

2.ตั้งค่าเครื่องให้เป็นโหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย

            เนื่องจากเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จะเป็นเครื่องที่ใช้หลักการตรวจจับคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกาย ด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิระบบนี้บางรุ่น จะสามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งอุณหภูมิของร่างกาย และอุณหภูมิของวัตถุ หากใช้งานผิดโหมดหรือผิดวัตถุประสงค์ ค่าที่ได้ก็จะมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้นก่อนที่จะใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผากวัดอุณหภูมิร่างกาย ก็ควรที่จะปรับโหมดให้เป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายเสียก่อน เพื่อให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

3.หันเครื่องไปทางหน้าผาก และเว้นระยะห่างให้เหมาะสม

            หลังจากตรวจเช็กความพร้อมในการใช้งาน และทำการปรับโหมดของเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำการวัดอุณหภูมิร่างกายได้เลย โดยให้หันเครื่องวัดไข้ไปทางหน้าผากในลักษณะจ่อเอาไว้ ให้มีระยะห่างจากผิวหนังบริเวณหน้าผากประมาณ 15 เซนติเมตร หรือตามคำแนะนำในการใช้งานของแต่ละเครื่อง เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับความร้อนที่แผ่ออกมาได้ และสามารถวัดค่าอุณหภูมิได้แม่นยำ ซึ่งหากนำเครื่องไปแนบสนิทกับผิวหนังบริเวณหน้าผากโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถทำการวัดอุณหภูมิได้

4.อ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก

            เมื่อนำเครื่องวัดไข้ไปไว้จ่อบริเวณหน้าผากประมาณ 1 – 3 วินาที เครื่องก็จะทำการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกายออกมา และแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอลของเครื่องวัดไข้ ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำก็คือ การอ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่องว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ เพื่อประเมินและวินิจฉัยในเบื้องต้น โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ 36.5 – 37.4 องศาเซลเซียส ซึ่งหากวัดอุณหภูมิร่างกายออกมาแล้วพบว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติหรือสูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส จะถือว่ามีอุณหภูมิร่างกายที่สูงหรือมีไข้นั่นเอง

5.หากค่าอุณหภูมิที่วัดได้คลาดเคลื่อน ให้ทำการตรวจวัดซ้ำ

            หากใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผากวัดอุณหภูมิของร่างกาย แล้วได้ค่าที่มีความคลาดเคลื่อน หรืออาจมีปัจจัยภายนอกเข้ามาทำให้การวัดไม่มีความแม่นยำ ให้ทำการวัดซ้ำอีกครั้งแล้วอ่านค่าใหม่ ซึ่งเพื่อความแน่ใจควรวัดซ้ำประมาณ 2 – 3 ครั้ง แต่หากวัดซ้ำหลายครั้งแล้วค่าที่ได้ก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่ ก็แนะนำให้วัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดไข้ประเภทอื่นอย่าง ปรอทวัดไข้แบบแก้ว หรือปรอทวัดไข้ดิจิตอล เป็นต้น

การใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก มีความแม่นยำ แค่ไหน

การใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก มีความแม่นยำ แค่ไหน

            การใช้ เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก ถือเป็นวิธีวัดอุณหภูมิร่างกายที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้คัดกรองคนจำนวนมาก โดยหากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เครื่องวัดไข้ทางหน้าผากก็จะสามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งแม้ว่าค่าที่วัดได้อาจจะไม่ได้มีความแม่นยำมากเทียบเท่ากับการใช้เครื่องวัดไข้ประเภทอื่น แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการตรวจคัดกรองในเบื้องต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : วัดไข้ทางปาก หรือ การวัดใต้ลิ้น มีความแม่นยำแค่ไหน ต้องใช้เวลากี่นาที ถึงจะดีที่สุด

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก

            เนื่องจากเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากนั้นจะตรวจจับความร้อนจากร่างกาย จึงทำให้สามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้งานให้ถูกวิธี และใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้งานเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากไม่ควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนส์ของหัววัด และในขณะวัดอุณหภูมิไม่ควรมีเส้นผมหรืออะไรมาบังบริเวณหน้าผาก รวมถึงขณะวัดก็ควรทำมือให้นิ่งๆ ไม่ควรขยับมือไปมา เพื่อให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างแม่นยำ

            ปัจจุบันเราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องได้รับวัดการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่สถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นคัดกรองผู้ที่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น โดย วิธีใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก นั้นถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานกันมาก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย และวัดอุณหภูมิได้รวดเร็ว แบบไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง แต่ถึงอย่างนั้นเพื่อให้ได้ค่าวัดที่มีความแม่นยำ ผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและข้อควรระวังต่างๆ ด้วย

-------
โทรติดต่อ : 098-182-6798
Line : @yuwellthailand
Facebook Page : Yuwell Thailand x Rakmor 
คลิกซื้อสินค้า : www.yuwellthailand.com/shop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *