ประวัติ Yuwell

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co. , Ltd. คือบริษัทจดทะเบียนของประเทศจีนที่ก่อตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2541 (ค.ศ.1998) ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการคิดค้นแนวทางการจัดการด้านสุขภาพและโซลูซันในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดย Yuwell คือแบรนด์ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล คลินิก โดยปัจจุบันได้มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และตัวแทนจำหน่ายที่ฝึกอบรมแบบมืออาชีพ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกแบบครบวงจร

ประวัติ Yuwell

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co. , Ltd. คือบริษัทจดทะเบียนของประเทศจีนที่ถูกก่อตั้งในปี 1998 โดยการคิดค้นแนวทางการจัดการด้านสุขภาพและโซลูซันในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดย Yuwell คือแบรนด์ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล คลินิก โดยปัจจุบันได้มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และตัวแทนจำหน่ายที่ฝึกอบรมแบบมืออาชีพ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกแบบครบวงจร

เว็บไซต์หลัก
Yuwell Thailand

Yuwell Thailand x RAKMOR Medical

เว็บไซต์ Yuwellthailand.com ดำเนินการภายใต้บริษัท รักหมอ เมดิคอล จำกัด (Rakmor Medical Co., Ltd.) จัดทำเพื่อนำเสนอข้อมูลและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ Yuwell และเพื่อส่งเสริมทางด้านการตลาด หากลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ Yuwell สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Rakmor.com

SHOWROOM
Yuwell Thailand

ลูกค้าสามารถชมสินค้าจริงของแบรนด์ Yuwell ในประเทศไทย ได้ที่

เดินทางไปที่โชว์รูมทันที